عشق دگه نیست شده

 

 

عشق و نمیشه خرید

بی بال نمیشه پرید

هرچه داشتم پرداختم

همه شو برد و دوید

 

دوید پیش دگری

برایش شده پری

این وری بود زمانی

حالا شده اون وری

 

عشق رو باید خط کشید

نام دگری بگید

زیر سایه این نام

هر روز دستی نکشید

 

عشق دگه نیست شده

فنا و نابود شده

هرکس میگه عاشقم

دروغ گوی بیست شده

 

            ( کمال توتمانی )

/ 20 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باران

اِ مشـب قرص هـ ا هم آلزایمر گرفتـند ... لـعنتی هـا یـادشـان رَفـتـ ه خـ وابــ آورنـــد نــه یــا د آور...![گل] بعد از ی عالمه وقت ب روزم ..میای ؟

دختر سایه ها

قرار بود برگردی و نری؟ هیچ کس نیست و همه تنهاییم قبول!! ولی شادی رو باید خودت ایجاد کنی همین! پس فرار نکن نرو...

دختر سایه ها

هی فلانی! دیگر هوای برگرداندنت را ندارم… هرجا که دلت میخواهد برو… فقط آرزو میکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد، آنقدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه چشمانت، باز هم آرام نگیری… و اما من… بر نمیگردم که هیچ! عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم، که نتوانی لم دهی روی مبل های راحتی،با خاطراتم قدم بزنی