پایان ...

این کلام غم انگیز

که هم برنده است هم تیز

همه چیز را تموم کرد

نموند از هیچی هیچ چیز

این قصه غم انگیز

مثل کدو تو چالیز

که انرا بی اب کردن

بهارش شد پاییز

این پایان غم انگیز

این خزان این پاییز

برگهای تنم ریخت

عریان ماندمو تمیز

این اخر غم انگیز

این توهین بیچیز

معمایست بیجواب

حل نخواهد شد هرگیز

این فغان غم انگیز

که نمیشنود هرگیز

ناله ایست ز گلویم

به همه میگه برخیز

این داستان غم انگیز

حقیقتیست غم انگیز

حرفه رو باور کنید

دل نبنید هرگیز

( کمال توتمانی )

/ 2 نظر / 27 بازدید
حلاوی

سلام کمال خوبی؟ خبری ازت نیست؟بم سر بزن