نمیخوام مانند سایه

نمیخوام مانند سایه

هی دست بیارم تابگریم دستانت را

اما ؟؟؟...

نمیخوام سایه ای باشم روی سرت

که

سنگینی کنم روی سر تو

نمیخوام سایه به سایه دنبالت باشم

اما فقط سایه ات نصیبم شود ...

من میخوام که سایه ام

دست سایه ات را بگیرد

نه این که

سایه ام بگیر دستانت را ...

/ 5 نظر / 27 بازدید
تنها

[گل][ماچ][ماچ][قلب][قلب]

تنها

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم ___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!!

سالی

ziba bod doste man zendegi saei az vagheyate gahi lazeme sayeye deleto azad koni

باران

سسسسسسلاممممممممممممممم من شمارو لینکیدم[نیشخند] خوشحال میشم بهم سربزنید.نظر یادتون نره[چشمک]

باران

ببخشید آدرس یادم رفت تو قبلی[وحشتناک]