دگه توان نیســــــــــت بمونم خام

 

 

 

 

دگه مــن مثل ســابق خنده نمــوند رو لبهــام

 

 

دگه توان نیست خندید توان نیست بمونم خام

 

 

دگه خنده و خامـــی نکنـــد شــــاد دلـــــم را

 

 

دچار غمی گشتم شب مانند شده روزهــــام

 

 

از بس درد تنهایی کشـــــــیدم و کشــــــیدم

 

 

از بس دنبـــال دوســـتی دویـــدم و دویــــدم

 

 

اول تنهـــــا اومــــدم تو ایــــن میــدان دونـــیا

 

 

خــــط پـــایـــان هــم تنهـــــــــا بریدم و بریدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com   بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

/ 2 نظر / 6 بازدید
وصال

سلام بچه ها یه شعر جدید پر از احساس و عشق ... منتظر قدم های سبزتون به کلبه ی پاییزیم هستم.

وصال

سلام بچه ها یه شعر جدید پر از احساس و عشق ... منتظر قدم های سبزتون به کلبه ی پاییزیم هستم.