گفتم اگه باز اومدی

گفتم این بار باز اومدی لابد میسازی با دلـــم

گفتم این بار چشات دیده دستان پر گلـــــــم 

باز اومدی برام گفتی از دست پر گل کسـی !

دگه شکی باقی نموند که من پیش تو باطلم 

 

باز اومدی برام گفتی از ترقی نوگرایـــــــــــی !

از شکستن اداب و سننهای نیایـــــــــــــــــی !

حال زیر پا نهادی حس میکنی رهایـــــــــــی !

 باز بخشیدی به من شب بیداری و تنهایــی %

/ 9 نظر / 10 بازدید
دختر کوچولو

ســـــــــــــــــلـام آقـــــــــــــــا کـــــــــــــــمال! خیــــــــــلـــــی قشنــــــــــگ بــــــــــود!راستـــــــــــــــی من آپــــــــــــم! منــــــــــتظرتم

پریزاد

سلام [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] نماز و روزه هات قبول [گل] میشناسی؟

غم زده

[گل] . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بيا آپمو ببين .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯ . . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬

سحر

سلام دوست عزیز! مرسی از حضورت! مطلب زیبایی نوشتی من هم برای شما ارزوی شادی و موفقیت میکنم[گل]

atefeh

سلام البته از اون نظر برای دوستام چرا مدرسه رو دوسدارم[نیشخند]

atefeh

سلام البته از اون نظر برای دوستام چرا مدرسه رو دوسدارم[نیشخند]