/ 5 نظر / 16 بازدید
وصال

من به آغاز می اندیشم و به آواز پرستو حین پرواز نسیم. من پی گمشده ی خویش چنینم پرم از خستگی راه نرفته من به آشوب دلم حین رحیل و به گمگشتگی حنجره ها حین روئیدن اشک خنکی خشنودم پرم از تو ولی دور ز عطرت گل زیبا و قشنگم سبزی تو به من مرده نوید است خواهی آمد خودم می دانم ..........

تنها

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم ___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!!

تنها

سلام دوست عزيز ممنون ك امدي بازم بيا

باران

سلاااام مرسی بابت لینک من آپم بیا

باران

سلام راستی ممیتونید بگیدکه فامیلی های کرد های اصیل کدوم هاست؟